کارگاه تخصصی پزشکی فوتبال

مهلت ثبت نام
1397/10/19
تاریخ شروع
1397/10/20
تاریخ پایان
1397/10/21
تعداد بلیط های باقی مانده : 0 عدد

کارگاه تخصصی پزشکی فوتبال

کارگاه تخصصی پزشکی فوتبال : مصطفی اکبری پزشک عضو هیات علمی دانشگاه رازی پزشک تیم ملی کشتی. ۱۳۷۴ الی ۷۹ و پزشک تیم های فوتبال لیگ برتر و تیم ملی جوانان ۱۳۹۲ الی ۹۶ پژوهشگر برتر دانشگاه ۱۳۸۴ و ۸۵ رییس اسبق کمیته پزشکی فدراسیون کشتی ایران