دوره آموزشی تغذیه و ورزش

مهلت ثبت نام
1397/10/13
تاریخ شروع
1397/10/20
تاریخ پایان
1397/10/20
تعداد بلیط های باقی مانده : 0 عدد

دوره آموزشی تغذیه و ورزش

دوره آموزشی تغذیه و ورزش : ویژه مربیان و ورزشکاران ویژه پزشکان

نام و نام خانوادگی استاد: محمد صمدی

دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی از سال 1372

عضو سازمان نظام پزشکی با شماره عضویت ت-712

کتب دانشگاهی تالیف شده:

- تغذیه اساسی

- تغذیه، رژیم های غذایی و مواد خوراکی

- بررسی وضع تغذیه

مدت زمان

سرفصل

ردیف

20 دقیقه

گروه بندی مکمل ها

1

60 دقیقه

پروتئین وی، کازئین، سویا،گلوتامین، آرژنین،….

2

60 دقیقه

آمینو، BCAA، HMB، تائورین، بتا آلانین، ........

3

60 دقیقه

کراتین، کافئین، Beetroot juice،..................

4

20 دقیقه

نوشیدنی های ورزشی

5

20 دقیقه

پروبیوتیک ها،ویتامین ها و مواد معدنی

6

جهت ثبت نام با دبیرخانه تماس بگیرید.