دوره آموزشی فاینانس

مهلت ثبت نام
1397/09/07
تاریخ شروع
1397/09/08
تاریخ پایان
1397/09/09
تعداد بلیط های باقی مانده : 0 عدد

دوره آموزشی فاینانس

دوره آموزشی فاینانس : دوره آموزشی فاینانس

                                                                                                           

حسین مسعودیان 
کارشناس مهندسی برق مخابرات 
کارشناس مدیریت 
مسلط به زبانهای انگلیسی و عربی و ایتالیایی
 ۱۱ سال سابقه کاری بانکداری بین الملل
مسئول فعلی بخش فاینانس بانک تجارت 
سابقه تدریس دوره های بانکداری بین الملل، فاینانس ، انواع تسهیلات ارزی و خارجی و حضور به عنوان کارشناس اقتصادی و بانکی در برنامه های صدا و سیما
قمت کارگاه: 3.700.000ریال