کارگاه آموزشی نرم افزار مدل ساختاری warp PLS

مهلت ثبت نام
1397/09/07
تاریخ شروع
1397/08/10
تاریخ پایان
1397/07/13
تعداد بلیط های باقی مانده : 0 عدد

کارگاه آموزشی نرم افزار مدل ساختاری warp PLS

کارگاه آموزشی نرم افزار مدل ساختاری warp PLS : کارگاه آموزشی نرم افزار مدل ساختاری warp PLS

قیمت کارگاه:1600.000ریال 

 

برای ثبت نام با دبیرخانه تماس بگیرید.
شماره کارت  :  موسسه انارزرین آداک قشم       6037991899986719