کارگاه مقاله نویسی و پروپوزال نویسی در علوم انسانی ومدیریت

مهلت ثبت نام
1397/09/14
تاریخ شروع
1397/09/20
تاریخ پایان
1397/09/21
تعداد بلیط های باقی مانده : 0 عدد

کارگاه مقاله نویسی و پروپوزال نویسی در علوم انسانی ومدیریت

کارگاه مقاله نویسی و پروپوزال نویسی در علوم انسانی ومدیریت : کارگاه مقاله نویسی و پروپوزال نویسی در علوم انسانی ومدیریت

قیمت کارگاه:1000.000ریال 

 

برای ثبت نام با دبیرخانه تماس بگیرید.
شماره کارت  :  موسسه انارزرین آداک قشم       6037991899986719